بسمه تعالي

 

تقویم آموزشی آموزشکده نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشور

عنوان

نیمسال اول 98-97

نیمسال دوم 98-97

انتخاب واحد

97/6/20 الی 97/6/21

 

شروع کلاسها

97/6/31

 

حذف و اضافه

97/7/10 ال 97/7/11

 

ارزشیابی

97/9/24 الی 97/10/8

 

حذف اضطراری

97/9/27

 

پایان کلاس

97/10/12

 

شروع امتحان

97/10/15

 

پایان امتحان

97/11/3

 

مهلت ارسال نمره به آموزش

97/11/10

 

 

قابل توجه تمامی دانشجویان

با توجه به نامه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای آموزش آموزشکده نقشه برداری، دانشجویان می بایست از این پس برای درس سمینار، گزارش دروس کارآموزی و پروژه، کارورزی و اردوهای عملیات زمینی و زیر زمینی فقط نسخه الکترونیکی (CD) ارائه نمایند و از چاپ آن خودداری کنند.

لازم است که بر روی CD مشخصات کامل درج گردد.

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی (ترم چهارم)

آخرین مهلت ارائه دروس کارورزی و سمینار به آموزش تا 97/6/25 می باشد. در غیر اینصورت فارغ التحصیلی به ترم بعد موکول خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی نقشه برداری

امتحان میان ترم دروس نقشه برداری مسیر و نقشه برداری 1 در تاریخ های مشخص شده زیر برگزار می گردد:

نقشه برداری مسیر: مورخ 03/09/1397 ساعت 10:00 صبح

نقشه برداری ( 1 )  :مورخ 06/09/1397 ساعت 10:00 صبح